PRIVACYVERKLARING BRUIDSKLEDING PROMESA

AVG Algemene verordening gegevensbescherming per 25 Mei 2018 van toepassing.

CONTACTGEGEVENS

www.bruidskledingpromesa.nl, Oost-Voorstraat 61, Oud-Beijerland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bruidskleding Promesa hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bruidskleding Promesa houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Bruidskleding Promesa verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Uw persoonlijke gegevens, (e-mail/ woonadres, voor-en achternaam, telefoonnummer, trouwdatum) zijn noodzakelijk om de overeenkomst na te komen met u als klant.

Koopcontract op te stellen

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Registreren van uw gegevens in de administratie
  • Plaatsen van uw bestellingen bij onze leveranciers
  • SMS en/of e-mail voor afspraakbevestiging en herinnering
  • E-mail om te vragen een beoordeling te plaatsen op o.a. theperfectwedding.nl

VERSTREKKING AAN DERDEN

Indien u contact opneemt via het contactformulier komen uw gegevens ook terecht op de mailserver van onze provider. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om onze dienst aan te kunnen bieden zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en bericht. De persoonsgegevens die door. Bruidskleding Promesa worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via een beveiligde server met wachtwoord. Uw persoonlijke naamgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, indien niet uiterst noodzakelijk voor
het bestellen van een bruidsjurk of overige bruidsaccessoires en bestellingen.

BEWAARTERMIJN GEGEVENS

Bruidskleding Promesa bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

SOCIAL MEDIA

Indien u een recensie schrijft op theperfectwedding.nl of anders, kunt u er voor kiezen om met uw naam of anoniem te reageren zodat privacy altijd gewaarborgd blijft.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

Vanwege privacy redenen zal Bruidskleding Promesa niet zonder uw toestemming privacy gevoelige foto’s op Social Media plaatsen. U, als klant, heeft het recht op inzage in, rectificatie of verwijderen van uw gegevens welke door u aan ons zijn verstrekt. Bruidskleding Promesa zal vragen u te legitimeren alvorens aan uw verzoek te voldoen.

Ieder verzoek dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

OVEREENKOMST

Voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u als klant de betrokkene bent, is het noodzakelijk uw persoons-gegevens te verwerken. Bruidskleding Promesa waardeert het vertrouwen dat u in ons stelt en zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. U als klant bent echter ten alle tijden verantwoordelijk voor juist verstrekte persoonsgegevens.

MINDERJARIGEN

Bruidskleding Promesa verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Bruidskleding Promesa is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy vragen of klachten heeft en u hierover contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

BEDRIJFSNAAM EN GEGEVENS VOOR PRIVACYGERELATEERDE VRAGEN

Bruidskleding Promesa
Oost-Voorstraat 61
3262JG Oud-Beijerland (Zuid-Holland)
E-mail: info@bruidskledingpromesa.nl
Tel: 06 2071 8858

COMMERCIËLE AANBIEDINGEN

U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen via Bruidskleding Promesa. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@bruidskledingpromesa.nl

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. Bruidskleding Promesa is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

BEELDMATERIAAL EN AANGEBODEN PRODUCTEN

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

AANVULLENDE INFORMATIE

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

BESCHIKBARE VERSIE

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt. De privacyverklaring zal/ kan soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld aanpassingen, drukfouten of wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam, voor u als klant, de verklaring periodiek te raadplegen.